Cliëntervaringen

Gemiddeld geven de cliënten de behandeling een 8.6 update dd 25-01-2023 dus betrekking hebbend op 2022). Cliënten geven aan via de CQI en via Zorgkaart wat hun ervaringen zijn. Via zorgkaart zijn er nog niet veel gegevens verzameld, enkele cliënten hebben hun ervaringen weergegeven. Onze richtlijn is dat we deze inventarisatie voortzetten. Cliënten geven aan dat ze de bejegening en de bereikbaarheid waarderen, zich begrepen voelen en in hun klacht serieus genomen voelen. De cliëntervaringen zijn maximaal een jaar oud en ieder jaar wordt een update van de gegevens vermeld.

In 2022 is de tevredenheid van volwassenen gemeten met de Customer Quality Index GGZ. Het aantal mensen dat de enquête heeft ingevuld is 58, waarvan 4 anoniem.

Bejegening: 9,2
Samen beslissen: 8.4                                                                                                                               Informatie behandeling: 8,6                                                                                                               Uitvoering behandeling: 8,6
Cijfer behandeling: 8.8

Hieronder kunt u naar zorgkaart Nederland, waar u uw waardering kunt achterlaten.

De grootste ervaringssite in de zorg

of

G Haringsma op Zorgkaart Nederland

Mocht u zelf nog uw ervaringen willen geven dan verzoeken we u de onderstaande lijst in te vullen en op de link ‘vragen‘ te klikken;

Inleiding

We willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen heeft. Uw ervaring is voor ons van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van onze zorg te kunnen behouden of verbeteren.

In totaal stellen we u 15 vragen. U kunt de vragen beantwoorden voor de periode waarbinnen uw behandeling heeft plaatsgevonden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft.

Neem bij vragen over uw behandelaar of hulpverlener de behandelaar / hulpverlener in gedachten met wie u het meeste contact heeft of heeft gehad. Beantwoord de vragen voor deze persoon.

Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt en zullen ter inzage aangeboden worden aan de behandelaar.

U kunt nu de lijst downloaden en invullen waarna u deze kunt toezenden