Keuze informatie

Welke interventies worden aangeboden?

EMDR voor angst en traumaklachten
CGT voor angst, depressie en andere DSM stoornissen
Schematherapie voor as I klachten met persoonlijkheidsklachten

Kijk ook op pagina ‘behandelvormen‘. Hier vind u een korte uitleg

 

Welke Ehealth toepassingen worden er aangeboden?

Er kan bij de behandeling gebruik gemaakt worden van zogenaamde e-health. Dit betekent dat de reguliere face-to-face gesprekken gecombineerd kunnen worden met online interventies zoals bijvoorbeeld chat, beeldbellen, websites met oefeningen en online behandelmodules.  De toepassingen hebben betrekking op diverse klachten zoals boven genoemd, vervolgens werkt de ehealth ondersteunend bij CGT, Schematherapie, ACT en Mindfulness. De ehealth platforms waar gebruik van wordt gemaakt zijn Embloom en  Therapieland . Ehealth is overigens vrijwillig en nooit verplicht.

Binnen de praktijk wordt ook indien nodig de omgeving van de cliënt betrokken als het gaat om klachten waarbij is gebleken dat belangrijke personen uit de sociale omgeving (het gezin of partner of anders) een positieve invloed op de klacht-ontwikkeling kunnen betkenen en op deze manier ook een ondersteunende werking kunnen hebben op het behandelaanbod. Deze werkwijze wordt ook wel ‘systemisch werken’ genoemd. Hierbij kunnen diverse programma’s een extra ondersteuning zijn zoals binnen Embloom en  Therapieland waarbij cliënten en belangrijke anderen kunnen worden betrokken. Ook geldt het dat verbetering van communicatie in relatieproblematiek op bovenstaande systemische werkwijze kan worden behandeld.

 

Hoe is een (blended) behandeling opgebouwd?

Een (blended) behandeling is klachtgericht en de programma’s kunnen gericht ingezet worden om het behandeleffect van de therapie te ondersteunen. E-mental health componenten in de reguliere gesprekken, zijn bij toepassing verbonden met het reguliere traject. Indien ingezet biedt de e-mental health een wezenlijk bijdrage aan het therapie-traject.

Na het inventariseren van de klachten wordt er naar de samenhang onderzocht van hoe de klachten zijn ontstaan en hoe ze blijven voortbestaand. Pas na het opstellen van het behandelplan kan met de behandeling worden ingezet.  De e-mental health componenten worden zorguldig uitgekozen. Er wordt in overleg gekeken naar welke (ehealth) interventies (binnen CGT, Schematherapie, ACT of Mindfulness) op welk moment kunnen worden ingezet. De samenstelling van e-mental health en reguliere gesprekken wordt afgestemd op het behandelprotocol en het behandelplan en op maat afgestemd op de cliënt. Er zal dan ook worden afgestemd met de cliënt over de rol en inhoud van e-mental health tijdens de behandeling. Al deze keuzen worden eerst besproken en in samenspraak met u gemaakt. Het toepassen van ehealth in de behandeling wordt ook wel ‘blended’ genoemd. Voor de volledigheid wordt hier vermeld dat ehealth in geen geval verplicht is. Richtlijn is op maat, dat betekent dat de keus altijd samen met u wordt gemaakt.

 

Op welke wijze wordt informatie uitgewisseld met partners (zoals de huisarts, paramedici, wijkteams en Gespecialiseerde GGZ)

U heeft de mogelijkheid tot het invullen van een privacy-verklaring wanneer u niet wenst dat startbrief, behandelplan en afsluitbrief worden gedeeld. Wanneer u wel toestemming heeft gegeven worden deze brieven via veilige wijze digitaal gedeeld via Zivver, Zorgmail of HealthConnected (programma van Vicino).

 

Uw ervaringen worden nagevraagd met een tevredenheidsvragenlijst (de CQ-index)

Deze uitkomsten betekenen in ons specifieke geval dat patiënten gemiddeld tevreden (gemiddeld een 8) zijn over de hulp met name het onderling overleg en de aangeboden keuze mogelijkheden bij inzetten van de therapie.

 

Richtlijnen

Voor veelvoorkomende klachten kunt u ook kijken op de website Thuisarts.nl. U vindt hier bijvoorbeeld cliëntgerichte informatie over angstklachten , somberheid of ‘omgaan met psychische klachten’ die is gebaseerd op de relevante standaarden. Ook op www.nedkad.nl vindt u verdere informatie over veel voorkomende klachten zoals angst en depressie en de behandeling ervan in de basiszorg. Zie ook de pagina ‘voor welke klachten kan ik terecht‘.