Privacyverklaring

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Dit betekent dat ook psychologenpraktijk Haringsma de regelgeving volgens de AVG volgt met als doel veilig om te gaan met patiëntengegevens zodat deze niet lekken via internet of email.

De AVG verplicht ook zelfstandig gevestigde psychologen om een privacyverklaring op te stellen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij met cliëntgegevens en dossiers omgaan en hoe wij de rechten van cliënten respecteren. Voor onze privacyverklaring kunt u op deze link klikken: Privacyverklaring Buro Samenwerkende Psychologen Praktijk Haringsma