Samenwerking met huisarts en andere zorgverleners

Het gebied waarin de praktijk zich bevindt kan gezien worden als het samenwerkingsgebied van Vicino. Dit gebied bestrijkt globaal het gebied binnen de driehoek Den Helder tot Heemskerk en Hoorn.

Vicino is een samenwerkingsverband tussen psychologen en de andere zorgverleners (externe ketenzorg) in de regio Noord Holland Noord zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners GGZ van de huisartsen (POHGGZ genoemd). Er is een vaste groep van verwijzende huisartsen zowel binnen de wijk als overstijgend in de
regio. Met hen wordt dan ook samengewerkt om tot goede zorg te komen (interne ketenzorg). Beide vormen van ketenzorg zijn dan ook terug te vinden in het SOLK programma van Vicino.

Wat te doen bij crisis

Wij hebben geen 24-uurs bereikbaarheid. Wanneer we binnen kantoortijden, via de telefoon of de e-mail, niet bereikbaar zijn voor een spoedeisende vraag om hulp, neemt u dan contact op met uw eigen huisarts of de huisartsenpost (buiten kantoortijden). Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de GGZ crisisdienst in de regio. Gegevens huisartsenpost:

Huisartsen Organisatie Noord-Kennemerland (HONK)
Hertog Aalbrechtweg 5a
1823 DL Alkmaar
Tel: 072 – 527 27 00

info@honk.nu