Behandelvormen

Op de praktijk kunt u terecht voor de volgende behandelingsmethoden (o.a.):

– cognitieve gedragstherapie: wordt veel toegepast bij zowel angst en depressieve stoornissen

CGT is een mengeling van gedragstherapie met interventies die ontwikkeld zijn vanuit de cognitieve psychologie. De kern is de veronderstelling dat zogenaamde irrationele cognities (gedachten) zorgen voor disfunctioneel gedrag, zoals vermijdingsgedrag of agressie. De technieken die gebruikt worden in de cognitieve gedragstherapie richten zich op het veranderen van de inhoud van deze irrationele cognities. Deze interventie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

Mindfulness Based Cognitieve Gedragstherapie: (MBCT, als onderdeel van een behandeling)

Richt zich specifiek op het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen. Deze houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten, niet-reageren en niet oordelen waardoor er ruimte komt voor acceptatie. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er onmiddellijk een waardeoordeel over uit te spreken en zonder er iets aan te willen veranderen. Deze behandeling voldoet niet als enkelvoudige behandelvorm maar kan wel worden ingezet als beperkt onderdeel van een behandeling en behandeldoelen in het behandelplan. Alleen dan valt het onder verzekerde zorg conform polisvoorwaarden

kortdurende psycho-dynamische psychotherapie: bij patiënten met verdrongen aandoeningen of onbewuste conflicten die o.a. het aangaan van relaties bemoeilijken

Volgens de psychodynamische benadering kennen mensen zowel bewuste als onbewuste drijfveren die van invloed zijn op hun gedachten en gedrag. De bewuste drijfveren herkennen ze als zodanig terwijl ze van de onbewuste geen weet hebben. In sommige gevallen kunnen deze bewuste en onbewuste drijfveren met elkaar botsen. Gedurende de psychodynamische psychotherapie wordt getracht contact te maken met de onbewuste processen waarbij de therapeut zijn cliënt begeleidt bij zijn oplossingsvermogen. Er is hierbij sprake van een sterke gerichtheid op gevoelsbeleving in het hier en nu. Deze interventie wordt vergoed door de zorgverzekeraar

schematherapie: bij bepaalde denk-aandoeningen, met name denkschema’s, een verfijning van de cognitieve gedragstherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblemen of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.

– EMDR therapie: bij angst, depressie en andere klachten

Bij Post traumatisch stress syndroom (PTSS). EMDR is een geprotocolleerde procedure voor de behandeling van post traumatisch stress syndroom (PTSS). Via een proces van spontane associaties wordt de traumatische herinnering van zijn emotionele lading ontdaan en geassocieerd met een nieuw, functioneel perspectief op zichzelf als persoon. Emdr kan onderdeel zijn van de behandeling: overige stoornissen waarbij een psychotraumatische ervaring interfereert met de primaire stoornis. Deze interventie wordt bij deze specifieke stoornissen vergoed door de zorgverzekeraar

Oplossingsgerichte Therapie: Kortdurende gedragstherapie gericht op het verbeteren van vaardigheden van de cliënt om met problemen om te gaan

PST (Problem Solving Therapy) is een korte psychologische behandeling, gericht op vermindering van psychische klachten die samenhangen met onopgeloste problemen in het dagelijks leven. Tijdens deze behandeling leert de behandelaar de patiënt de samenhang tussen zijn/haar klachten en problemen zien en te accepteren, zijn/haar problemen helder te definiëren en te formuleren wat hij/zij hieraan wil veranderen (doel). Vervolgens leert de behandelaar de patiënt een systematische aanpak om actuele maar ook toekomstige problemen effectiever te kunnen aanpakken. Deze interventie wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

 

E-Mentalhealth

Aansluitend aan het bovengenoemde aanbod kan via ‘Therapieland’ en ‘Telepsy’ kan gebruik gemaakt worden van de volgende programma’s bij interesse en aansluiting bij de cliënt;

ACT
Cognitieve Gedragstherapie
Schematherapie
Mindfulness
ADHD
‘Alcohol onder controle’
Slaapstoornissen

De lijst is langer, maar zo heeft u vooraf een idee van hoe breed de mogelijkheden zijn.

Deze programma’s kunnen gericht ingezet worden om het behandeleffect van de therapie te ondersteunen.

E-mental health componenten in de reguliere gesprekken, zijn bij toepassing verbonden met het reguliere traject. Indien ingezet biedt de e-mental health een wezenlijk bijdrage aan het therapie-traject. De e-mental health componenten worden zorguldig uitgekozen. De samenstelling van e-mental health en reguliere gesprekken wordt afgestemd op het behandelprotocol en het behandelplan en op maat afgestemd op de cliënt. Er zal dan ook worden afgestemd met de cliënt over de rol en inhoud van e-mental health tijdens de behandeling.