Kosten en Vergoeding

De psychologenpraktijk Haringsma is  aangesloten bij VICINO-Noord Holland Noord. Daarnaast zijn er contracten afgesloten met alle grote zorgverzekeraars. Dit betekent dat voor de meeste verzekerden het gebruikelijke eigen risico van 385 euro geldend is, tenzij u een afwijkende polis heeft met een hoger eigen risico. U wordt dan ook verzocht vooraf bij uw verzekeraar de vergoeding te verifiëren.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de vergoeding voor verzekerde zorg uit het basispakket is een verwijzing van uw huisarts verplicht. Wanneer uw vergoeding niet onder verzekerde zorg via Vicino valt gelden de onderstaande tarieven.

Tarieven

Per 1-1-2022 wordt landelijk de financiering van de geestelijke gezondheidszorg anders georganiseerd, niet meer volgens DBC’s maar per consult. Zie www.zorgprestatiemodel.nl 
Voor de behandeling bij ons betekent dit dat niet meer eens per jaar of bij afsluiting van de behandeling gefactureerd wordt maar eens per kwartaal.
Groepsbehandeling wordt nu ook anders gefinancierd, het tarief per consult kan variëren met de groepsgrootte.  

De kosten voor diagnostiek en behandeling worden deels door de verzekeraar vergoed. Wij sluiten geen contracten met verzekeraars omdat wij ons niet kunnen vinden in het principe van marktwerking in de zorg. We vinden het belangrijk dat wij met u de inhoud van de zorg bepalen en niet de verzekeraars.

De vergoeding van de verzekeraar voor de diagnostiek en behandeling hangt af van het soort verzekering dat u hebt gekozen. Het gaat er hierbij niet om of u een aanvullende verzekering hebt, maar een natura of restitutiepolis.
Bel altijd even uw eigen verzekeraar om te vragen hoeveel bij u wordt vergoed. 
 Hieronder een overzicht:
Naturapolis
U hebt geen vrije keuze binnen de zorg, alleen zorg van zorgaanbieders met wie uw zorgverzekeraars een contract heeft afgesloten wordt volledig vergoed. omdat wij geen contract met uw verzekeraar hebben afgesloten, wordt slechts een deel vergoed. De meeste verzekeraars vergoeden dan slechts ongeveer 65% van de kosten. volgens het hinderpaalcriterium hebt u overigens recht op 75% vergoeding. Meer informatie hierover vindt u op Zorgvoorkwaliteit.nu
Restitutiepolis
Bij Een zuivere restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar alle zorgkosten.
Meer uitleg over restitutie versus naturapolissen vindt u op contractvrijepsycholoog.nl
Hoeveel betaalt u uiteindelijk?
Vergeet niet dat u, welke polis u ook kiest, altijd uw eigen risico betaalt.
De kosten die in rekening worden gebracht hangen af van de bestede tijd. Hierbij gaat het om de tijd van de gesprekken en groepssessies, maar ook om bijvoorbeeld verslaglegging.
Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
Omdat wij het belangrijk vinden dat onze zorg voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is, willen wij de kosten laag houden en u daarin tegemoet komen. Tijdens uw intakegesprek worden de mogelijkheden daartoe doorgesproken.

Per kwartaal sturen wij u een factuur, wij adviseren u om deze direct door te sturen naar de verzekeraar. Meestal maken zij het bedrag vrij snel over.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van onze factuur, niet de verzekeraar.

Wat gebeurt er als u niet op een afspraak verschijnt?
Tot 24 uur van tevoren kunt u een afspraak kosteloos afzeggen of verzetten. Als dit binnen 24 uur voor de afspraak gebeurt of als u niet verschijnt zonder bericht, wordt dat niet door de verzekeraar vergoed. Wij sturen u in dat geval een rekening van 75 euro voor een individuele sessie.