CQI

Wij willen u verzoeken enkele vragen te beantwoorden over de begeleiding of behandeling die u ontvangen heeft. Uw ervaring is voor ons van groot belang om in de toekomst de kwaliteit van onze zorg te kunnen behouden of verbeteren. In totaal stellen we u 15 vragen. U kunt de vragen beantwoorden voor de periode waarbinnen uw behandeling heeft plaatsgevonden. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Het is belangrijk dat u uw eigen ervaringen weergeeft. Neem bij vragen over uw behandelaar of hulpverlener de behandelaar/hulpverlener in gedachten met wie u het meeste contact heeft of heeft gehad. Beantwoord de vragen voor deze persoon. Alle gegevens zullen vertrouwelijk worden verwerkt en zullen ter inzage aangeboden worden aan de behandelaar.