Therapie

Aanmelding en Intake

Alvorens de behandeling kan starten is er eerst telefonisch contact en wordt informatie gegeven over de wachttijd en het maken van afspraken. Het eerste gesprek na de aanmelding is de intake.

Zoals u al heeft kunnen lezen bij algemene informatie kunnen klachten varieren van depressie, angst, naar burnout tot trauma. Er kunnen combinaties van klachten voorkomen. Deze klachten worden tijdens de intake met u doorgesproken. Om deze klachten goed te kunnen meten wordt er binnen de praktijk gebruik gemaakt van vragenlijsten, deze kunnen ook online afgenomen worden. U kunt deze dan op de praktijk op thuis invullen al naar gelang klacht en de vragenlijst. Uiteindelijk wordt de conclusie met u besproken. Met behulp van dit eerste gesprek en de informatie zullen we in het tweede gesprek het behandelplan op te stellen.

 

Behandeling

Op basis van het bespreken van de klachten en de samenhang wordt het behandelplan opgesteld. Deze is klachtgericht en het doel is hierin verbetering aan te brengen. Het behandelplan dienst als leidraad voor de behandeling. De belangrijkste behandelvormen die worden gegeven zijn Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en Schematherapie.

Binnen de Basis GGZ betekent dit dat er sprake is van een kort traject, middel of intensief. De klachten worden derhalve veelal binnen 5 tot 12 gesprekken behandeld. In sommige gevallen blijkt er eerder sprake te zijn van een adviesvraag en kan de situatie worden doorgesproken en advies worden gegeven binnen 2 gesprekken.

 

Afsluiting van de behandeling

Op basis van de boven genoemde trajecten zal in overleg met u worden afgestemd wanneer de behandeling afdoende is geweest dan wel kan worden afgesloten. In deze fase worden de klachten nogmaals gemeten middels een vragenlijst en zal u ook worden gevraagd hoe u de behandeling heeft ervaren. Op deze manier hebben we achteraf indien nodig feedback om doorgaand onze diensten te blijven te toetsen op kwaliteit.